โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/09/2019 อ่าน: 8,255 ครั้ง


โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. ช่างต่อท่อ 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่ง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น

2. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาพณิชยการ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เท่านั้นและสามารถพิมพ์สัมผัสได้

3. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เท่านั้น

4. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เท่านั้น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 3-9 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-7460-9529

ประกาศรับสมัคร