โรงพยาบาลกงหรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

สร้างเมื่อ: 17/09/2019 อ่าน: 1,059 ครั้ง


โรงพยาบาลกงหรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-19 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11230  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 17-19 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร