มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/08/2019 อ่าน: 7,841 ครั้ง


มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2562

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13650 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางด้านโยธา ก่อสร้าง หรือ สถาปัตยกรรม

2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13650 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง

3. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (แม่บ้าน) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11000 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 11 กันยายน 2562 โทร.0-7460-9616

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร