สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผังเมือง

สร้างเมื่อ: 20/08/2019 อ่าน: 3,767 ครั้ง


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผังเมือง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานผังเมือง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร