โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

สร้างเมื่อ: 13/08/2019 อ่าน: 1,440 ครั้ง


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เพศหญิง วุฒิปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การจัดการทั่วไป การเงิน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องรู้รักสามัคคี งานบุคคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.08-8258-1538

ประกาศรับสมัคร