ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2562 (ภาค ก. และภาค ข.)

สร้างเมื่อ: 05/08/2019 อ่าน: 82,293 ครั้งประกาศผลสอบท้องถิ่น 2562 (ภาค ก. และภาค ข.)

รายละเอียด
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2562 (ภาค ก. และภาค ข.) โดยผู้สอบต้องสอบผ่าน คะแนน 60 % ทั้งสองภาค ถึงจะมีสิทธิสอบในภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com/ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย ประมาณ 13.00 น.ขึ้นไป)