สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/08/2019 อ่าน: 11,308 ครั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-28 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
4. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท
5. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท
6. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา  เงินเดือน 7590-8300 บาท
8.  นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
9. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
10. พนักงานบริการ  จำนวน 5 อัตรา   เงินเดือน 7590-10200 บาท
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 6-28 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  โทร 0-2202-6800 ต่อ 1518

ประกาศรับสมัคร