มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว.

สร้างเมื่อ: 14/07/2019 อ่าน: 10,638 ครั้ง


มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว. 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
ชื่อ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านชีววิทยา  หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านชีววิทยา
- หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มหาวิทยาลัย โรงเรียน และหอพัก รวมถึงการทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ โดยมีวันหยุดตามที่โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ กำหนด

อัตราเงินเดือน
คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 22,500 บาท
คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท

วิธีการสมัคร
1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง SC1203 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และตั้งแต่ 13.00 - 17.00 น.) หรือ
2. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์ถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 (กรณีส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ เอกสารทั้งหมดต้องถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ภายในเวลา 17.00 น. เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 074-609-600 ต่อ 2500

ประกาศรับสมัคร