วษท.พัทลุง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

สร้างเมื่อ: 12/07/2019 อ่าน: 6,465 ครั้ง


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-18 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ เช่น กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวัน ปิดรับสมัครเท่านั้น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลกร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 10-18 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร