กศจ.พัทลุง รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 25 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/07/2019 อ่าน: 11,725 ครั้ง


กศจ.พัทลุง รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 25 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 5 อัตรา
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 2 อัตรา
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกสัตวศาสตร์ 1 อัตรา
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 - 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1-  มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือก จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
2  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่ยังไม่หมดอายุ
3. ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร