สอบท้องถิ่นชัวร์แล้ว ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 22 เมษายน 2562

สร้างเมื่อ: 18/04/2019 อ่าน: 41,864 ครั้งสอบท้องถิ่นชัวร์แล้ว ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 22 เมษายน 2562 รับสมัคร 9-31 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท่องถิ่น (กสถ.) มีมติกำหนดให้มีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 22 เมษายน 2562 ทั้งหมด 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562 เทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.dlaapplicant2562.com

 รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิ ที่คาดว่าจะเปิดสอบท้องถิ่น <--- คลิกอ่าน