สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯ

สร้างเมื่อ: 26/03/2019 อ่าน: 2,195 ครั้งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โททุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้
อัตราเงินเดือน: วุฒิปริญญาโท 16,400 บาท หรือ วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญาโท ทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสมัครด้วยตัวเอง ที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติ
อาคาร วช. 2 ชั้น 4สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0102, 0-25791370 ต่อ 117  
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)    

ประกาศรับสมัคร