อัพเดทเปิดสอบท้องถิ่น 2562 ประกาศรับสมัครภายในเดือนกุมภาพันธ์

สร้างเมื่อ: 31/01/2019 อ่าน: 32,573 ครั้งอัพเดทเปิดสอบท้องถิ่น 2562 ประกาศรับสมัครภายในเดือนกุมภาพันธ์

อัพเดทจากสรุปประเด็นข้อสั่งการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในรายละเอียด ตามข้อที่ 7 ได้ระบุไว้ว่า
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้กำหนดช่วงเวลาการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ไว้
โดยประมาณ
- ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะประกาศรับสมัคร

ช่วงเดือนมีนาคม จะดำเนินการรับสมัคร
ช่วงเดือนพฤษภาคม จะดำเนินการสอบ
ช่วงเดือนกรกฎาคม  จะประกาศผลสอบ


รายละเอียดเพิ่มเติม