โรงพยาบาลปากพะยูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/09/2017 อ่าน: 5,426 ครั้งโรงพยาบาลปากพะยูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2560

รายละเอียด
ประกาศะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 8,100 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3และมีวุฒิประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริบาลไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านช่วยเหลือคนไข้จากสถานพยาบาลของรัฐไม่ต่ำกว่า 2 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.074-699023 ต่อ 114

=> ประกาศรับสมัคร <=